Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพระนคร ปรับลดการให้บริการด้านงานทะเบียน เริ่ม 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (1เม.ย.63))
สำนักงานเขตพระนคร ปรับลดการให้บริการด้านงานทะเบียน เริ่ม 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทุกสำนักงานเขต รวมทั้งสำนักงานเขตพระนคร มีกาปรับลดการให้บริการด้านงานทะเบียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 รับแจ้งเกิด - ตาย บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.
 งานบริการอื่นๆ (บริการเฉพาะวันราชการ จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
จดทะเบียนสมรส-หย่า
คัดรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และบัตรประจำตัวประชาชน
ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการเพิ่มเติมได้ โดยสำนักงานเขตจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6592 หรือ 0 2281 3772