Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคcovid19 (3-3-63)
สำนักงานเขตพระนคร ออกประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่