Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 น. บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพระนคร (25ก.พ.63)