Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลประชากรจำแนกตามแขวง

ลำดับที่ แขวง จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
      ชาย หญิง รวม
1 พระบรมมหาราชวัง 1,202 2,400 1,531 3,931
2 วังบูรพาภิรมย์ 5,361 5,863 5,437 11,300
3 ราชบพิธ 984 1,487 1,798 3,276
4 สำราญราษฎร์ 1,139 1,650 1,562 3,212
5 ศาลเจ้าพ่อเสือ 999 1,365 1,902 3,267
6 เสาชิงช้า 703 1,043 1,198 2,241
7 บวรนิเวศ 1,581 2,064 2,639 4,703
8 ตลาดยอด 1,191 1,081 1,320 2,401
9 ชนะสงคราม 829 908 994 1,902
10 บ้านพานถม 2,036 2,907 3,773 6,680
11 บางขุนพรหม 2,111 2,260 2,245 4,505
12 วัดสามพระยา 970 1,340 1,538 2,878
  รวม 19,106 24,359 25,937 20,296


ข้อมูล..ฝ่ายทะเบียน  
ประจำเดือนมกราคม
พุทธศักราช 2562