Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2561 - 2565)

คลิกที่นี่

แผนพัฒนาเชิงพื้นที่

คลิกที่นี่