Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

คลิกที่นี่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี
(พ.ศ. 2552 - 2563)

คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

คลิกที่นี่