Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมพัฒนาคลองหลอด

เขตพระนคร ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองหลอด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพระนคร นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหลอดวัดราชบพิธและคลองหลอดวัดเทพธิดาราม ซึ่งจัดโดยกระทรวงกลาโหม โดยในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันในการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และการบำบัดน้ำเสียคลองหลอดวัดราชบพิธและคลองหลอดวัดเทพธิดาราม