Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563


คณะผู้บริหารเขตกำหนดตรวจพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที 
• วันที่ 12 ต.ค. 63 ถนนเจ้าคำรพ (ถ.วรจักร – ถ.พลับพลาไชย)
• วันที่ 20 ต.ค. 63 ถนนพระรามที่ 4 (สะพานเจริญสวัสดิ์ – วงเวียน 22 กรกฎาคม)
• วันที่ 27 ต.ค. 63 ถนนบริพัตร (สะพานระพีพัฒนภาค – ถ.บำรุงเมือง)
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง