Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดเช็คอินแห่งใหม่ริมคลองมหานาค


หากใครมาเดินช้อปปิ้งย่านโบ๊เบ๊ทาวเวอร์หรือขึ้นลงท่าเรือโบ๊เบ๊ อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปเช็คอินกับจุดแลนด์มาร์คใหม่ กราฟฟิตี้ริมคลองมหานาคที่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆ ชุมชนมัสยิดมหานาค ชุมชนดำรังรักษ์ ชุมชนวัดสิตาราม ศิลปินอาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ และคณะทำงานจาก urban study lab ที่ร่วมกันรังสรรค์ระบายสี Interactive Wall ใกล้กับคลองมหานาคที่เป็นคลองหลักเส้นทางสัญจรทางน้ำในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย อยู่ใกล้บริเวณศูนย์กลางการค้าหลากหลายประเภท เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีแหล่งชุมชนตลอดแนวสองฝั่งคลอง

โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการพัฒนากราฟฟิตี้ สร้าง Land Mark การพัฒนาพื้นทางเดิน (ทางจักรยาน) การซ่อมแซมปรับปรุงราวกันตก การซ่อมแซมปรับปรุงสะพานข้ามคลอง การปรับเปลี่ยนหลังบ้านให้เป็นหน้าบ้าน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการ “มหานาคสวย น้ำใส ร่วมใจ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน” เพื่อเป็นโครงการที่ดีที่สุด (Best Service) ให้กับประชาชน