Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดตรวจพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2563


คณะผู้บริหารเขตกำหนดตรวจพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที 

• วันที่ 14 ก.ย. 63 ถนนดำรงรักษ์ (ท่าเรือผ่านฟ้า – ถ.กรุงเกษม)
• วันที่ 21 ก.ย. 63 ถนนกรุงเกษม (แยกยศเส – สะพานเจริญราษฎร์)
• วันที่ 28 ก.ย. 63 ถนนหลวง (สะพานนพวงศ์ – สะพานระพีพัฒนภาค)

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง