Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด จำนวน 8 รายการ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000083/download_%20pdf/Scan2563-11-27_162656.pdf