Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้า (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสิตาราม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง