Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 2 กล้อง