Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง