Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563