Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดรุงเทพมหานคร จำนวน 240 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง