Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง