Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง