Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายนํ้าในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน ๑๐๔ ซอย