Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาตัดชุดพละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง