Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
โทร : 023114287

 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง

นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง

โทร : 023114346


นายจรัญยุกต์  เขียวสด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง

โทร : 023116066

 
​หัวหน้าฝ่าย

นายมรกต ดวงสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร : 023110186


นายมานพ  เพียวอยู่
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร : 023311568


พันจ่าเอกปรีชา  ละมัยสานนท์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
โทร : 023113538


นายศิริชัย  ต่ายแสง
หัวหน้าฝ่ายโยธา

โทร : 023316975


นางดารณี  อำพันขาว
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร : 023110093

นายวงศ์ศักดิ์  คงอุดหนุน
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
โทร : 023330737


นางสาวสุภาวดี  ยิ่งสังข์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร : 023329682


นางปณณพร  แผ้วสกุณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
โทร : 023318157


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร : 023114583

 

นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
โทร : 023315774

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน  2564