Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เขตพระโขนง ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เขตพระโขนง ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

24 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessments : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมี นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร