Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

Q&A

ช่องทาง Q&A (ถาม-ตอบ) / รับฟังความคิดเห็น


1. กล่องข้อความคลิกที่นี่
    **กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการส่งข้อความ

2. กระดานสนทนา : คลิกที่นี่
    ** กรณีไม่มีบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนง กรุณาทำการสมัครสมาชิก(ปุ่ม REGISTER
)และเข้าสู่ระบบ (ปุ่ม LOG IN) ก่อนการตั้งกระทู้
    ** กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนงแล้ว กรุณาทำเข้าสู่ระบบ(
ปุ่ม LOG IN) ก่อนการตั้งกระทู้

3. e-mail Phrakhanong_district@hotmail.com : คลิกที่นี่

4. face book live chat : คลิกที่นี่

  **หากท่านไม่มีบัญชี face book ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยปุ่ม "ดำเนินการต่อในฐานะผู้ได้รับเชิญ"
 
การใช้งาน face book live chat บนคอมพิวเตอร์
************************
************************

 


การใช้งาน face book live chat บนมือถือสมาร์ทโฟน
   
************************
 
************************