Home202020-03-20T00:50:06+00:00

17.30 น. ฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไป ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทุ่งครุ 9.5 มม.

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมโครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมโครงการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เชื่อมโยง