Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

E-Bidding

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและชุดปฏิบัติงานของลูกจ้าง จำนวน 752 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)