Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง ปี62

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง และชุดยุวกาชาด โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง