Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายลูกจ้าง จำนวน 750 ชุด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ