Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถ้มภ์) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง