Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

พญาไทสุขภาพดี พร้อมดูแลประชาชน

พญาไทสุขภาพดี พร้อมดูแลประชาชน

>> วันที่ 18 ก.ย. 2562 นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท นำข้าราชการ และบุคลากรเขตฯ ตรวจมวลกล้ามเนื้อ โดยบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด บริการตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรเขตฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมให้บริการผู้มาติดต่อราชการ