Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

พญาไทตรวจพัฒนาพื้นที่..เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พญาไทตรวจพัฒนาพื้นที่..เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

>> วันที่ 16 ก.ย. 2562 นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกับสน.บางซื่อ เดินเท้าสำรวจความเรียบร้อย บริเวณถนนพหลโยธิน (ฝั่งเลขคี่) จากสี่แยกสะพานควาย ถึงสะพานข้ามคลองบางซื่อ พบทางเท้าชำรุด น้ำหยดจากชายคาอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง มอบฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไข และประสานเจ้าของอาคารทันที กรณีสิ่งของที่ประชาชนนำมาวางริมคลองบางซื่อ มอบฝ่ายโยธาประสานสำนักการระบายน้ำ พร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชน และขอความร่วมมือวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาความสะอาด สร้างชุมชนน่าอยู่ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535