Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

พญาไทจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ

พญาไทจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ

>> วันที่ 12 ก.ย. 2562 นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2562 จำนวน 150 คน โดยมีคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และโรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 4 สำนักงานเขตพญาไท