Main Menu
BANGKOK PORTAL


E-Service

ขั้นตอนการใช้บริการ “ บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา BMA Q ”
 


“BMA Q” เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download เพื่อติดตั้ง ใช้งานได้ทั้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ โดย BMA Q มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. “รับบริการวันนี้” ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการใช้งาน
          1 กดปุ่ม “รับบริการวันนี้”
          2 รับ QR-Code
          3 นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (หมายเลขคิวที่ได้รับเป็นแบบตามลำดับปกติ)
          4 BMA Q จะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ และเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว


2. “นัดล่วงหน้า” ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ ชั่วโมงละ 10 คนต่อประเภทบริการ และคิวที่ได้รับจะเป็นคิวนัดหมาย ซึ่งได้รับบริการอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที
วิธีการใช้งาน
          1 กดปุ่ม “นัดล่วงหน้า”
          2 เลือกวัน เวลา และประเภทบริการ
          3 รับ QR-Code
          4 นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (คิวที่ได้รับจะเป็นคิวแบบนัดหมาย ขึ้นต้นด้วยอักษร “J”)
          5 ประชาชนจะได้รับบริการทันทีเป็นลำดับถัดไปเป็นลำดับถัดไปจากคิวปกติ เนื่องจากเป็นคิวนัดหมาย
Link Android
Link IOS