Main Menu
BANGKOK PORTAL


ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพญาไท


ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 51 วัดไผ่ตัน
ที่อยู่: ซอย พหลโยธิน 15 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 270 1985
เวลาทำการ: 
วันนี้เปิดทำการ · 8:00–16:00


 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 11 ประดิพัทธ์
ที่อยู่: 51/13 ซอย ประดิพัทธ์ 7 ซอย ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 271 1122
เวลาทำการ: 
วันนี้เปิดทำการ · 6:00–16:00