Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพข่าวกิจกรรม

"ตรวจเยี่ยมอุดหนุน ตลาดนัด ผัก ผลไม้ ดีๆ @ ภาษีเจริญ”

"ตรวจเยี่ยมอุดหนุน ตลาดนัด ผัก ผลไม้ ดีๆ @ ภาษีเจริญ”
.
27 ก.ย. 62 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วย นางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และหัวหน้าฝ่ายคลัง ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งร่วมอุดหนุนผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ที่ปลูก ผลิต และจำหน่ายโดยเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ภายในงานตลาดนัด "ผัก ผลไม้ ดี ๆ @ ภาษีเจริญ" ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ