Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพข่าวกิจกรรม

"ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินผลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)"

"ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ประเมินผลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)"

26 ก.ย. 62 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ( GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมด้วยนางวรรณา วรรณประเสริฐ และนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ