Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 13 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 13 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด