Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด