Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ITA:O33)


12 เม.ย. 63 การสร้างกำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ


20 มี.ค. 63 กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ"


13 มี.ค. 63 เขตภาษีเจริญ ร่วมกับ ซีคอนบางแค สอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า


​11 มี.ค. 63 หารือภาคเอกชน ขอความร่วมมือปรับภูมิทัศน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

​8 มี.ค. 63 ตักบาตรพระทางเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล


18 ก.พ. 63 การประชุมหารือแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 1/2563


11 ก.พ. 63 สังคมสูงวัย ร่วมใส่ใจกันและกัน ด้วยธนาคารเวลา


21 ม.ค. 63 การประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1


8 ม.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2563


20 ธ.ค. 62 โครงการ “CSR ก้าวลงคลองภาษีเจริญ-คลองบางหลวง”


30 พ.ย. 62 โครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง”


26 พ.ย. 62 ปรึกษาหารือ หาแนวทางย้ายที่ตั้งวิน เพื่อแก้ไขปัญหารถจอดและวิ่งบนทางเท้า

16 ต.ค. 62 กิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง