Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

E-Service (ITA:O17)

​​
 

BMA Q | บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา

     จองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุด

     “BMA Q” เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download เพื่อติดตั้ง ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ

"BMA Q" มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. “รับบริการวันนี้” ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการใช้งาน
1. กดปุ่ม “รับบริการวันนี้”
2. รับ QR-Code
3. นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (หมายเลขคิวที่ได้รับเป็นแบบตามลำดับปกติ)
4. BMA Q จะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ และเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
2. ประชาชนทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนไปติดต่อราชการ
3. ประชาชนทราบเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ
4. ประชาชนสามารถรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เพื่อลดการใช้กระดาษ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ซึ่งช่วยลดปัญหาการนั่งรอและการข้ามคิวได้
5. ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

2. “นัดล่วงหน้า” ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ ชั่วโมงละ 10 คนต่อประเภทบริการ และคิวที่ได้รับจะเป็นคิวนัดหมาย ซึ่งได้รับบริการอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

วิธีการใช้งาน
1. กดปุ่ม “นัดล่วงหน้า”
2. เลือกวัน เวลา และประเภทบริการ
3. รับ QR-Code
4. นำ QR-Code ไปสแกน ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q (คิวที่ได้รับจะเป็นคิวแบบนัดหมาย ขึ้นต้นด้วยอักษร “J”)
5. ประชาชนจะได้รับบริการทันทีเป็นลำดับถัดไปเป็นลำดับถัดไปจากคิวปกติ เนื่องจากเป็นคิวนัดหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ
2. ประชาชนสามารถกำหนดวัน เวลา ที่สะดวกในการติดต่อราชการได้
3. ประชาชนทราบเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ
4. ประชาชนได้รับการแจ้งเตือน ทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เมื่อถึงวันที่นัดหมาย
5. ประชาชนสามารถรับบัตรคิวทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ BMA Q เพื่อลดการใช้กระดาษ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว ซึ่งช่วยลดปัญหาการนั่งรอและการข้ามคิวได้
6. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว เนื่องจากได้รับบริการทันทีเป็นลำดับถัดไปจากคิวปกติ เนื่องจากเป็นคิวที่นัดล่วงหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการลางานมาติดต่อราชการแต่ไม่ได้รับบริการ
7. ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และทันสมัย

จุดบริการด่วนมหานคร ทั้ง 12 จุด ประกอบด้วย
1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
2. สถานีรถไฟฟ้าสยาม
3. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
4. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
5. สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
6. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
7. ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค
8. ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
9. ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
10. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค
11. ศูนย์บริการร่วมฯ (G - Point) บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
12. ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (ย้ายมาจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์)

                

BKK Connect # คลิกเดียวรู้เรื่อง