Main Menu
Template

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แห่พระธาตุวัดนางชี บารีหลวงพ่อวัดปากน้ำ ศิลปกรรมอารามมากมี ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือเกื้อหนุนความดี เขตชั้นนอกที่่...ภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศ/คำสั่ง

ข่าวสมัครงาน

ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ITA:O21)

ประกาศราคากลาง (ITA:O22)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ITA:O22)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ITA:O22)

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ITA:O22)