Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือการปฏิบัติงาน

ร่างคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

  Download   ฝ่ายปกครอง

 Download   ฝ่ายทะเบียน

 Download   ฝ่ายเทศกิจ

 Download  ฝ่ายการคลัง

 Download   ฝ่ายการศึกษา

 Download   ฝ่ายโยธา

 Download   ฝ่ายรายได้

 Download   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 Download   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 Download   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล


​(update 2 ก.ค. 61)
ผู้ชม 1,350 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น