Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน

ปี 2558
  • "บริการอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน"
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • "สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคกับการให้บริการประชาชน"
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • "สิทธิมนุษยชนกับการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร"
ดาวน์โหลดเอกสาร

(update 25 ส.ค. 58)
 


ปี 2556
 
1. สรุปผลโครงการสัมมนาวิชาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักอนามัย ปี 2556 (ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร)
ดาวน์โหลดเอกสาร

2. สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน เรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย สำนักงานเขตบางนา

ดาวน์โหลดเอกสาร
3. สรุปผลโครงการอบรมอาสาประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
4. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านเทศกิจมวลชนสัมพันธ์ สำนักเทศกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร

(update 30 ก.ย. 56)
ผู้ชม 1,006 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น