Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2554

(ตัวชี้วัดที่ 4.2)
การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  Practice : CoP)


1. ชื่อกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติด้านการจดทะเบียนสมาคมดาวน์โหลดเอกสาร

2. ชื่อกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ชื่อกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติความรู้ความเข้าใจประเภทและลักษณะของอาคารเสี่ยงภัย


ดาวน์โหลดเอกสาร


(update 10 ก.พ. 58)
 
ผู้ชม 954 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น