Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2557

ผลการดำเนินการของมิติที่ 4
ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
ชื่อโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตปทุมวันเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการวิเคราะห์นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)


เอกสารดาวน์โหลด


(update 22 พ.ค. 57)
ผู้ชม 1,012 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น