Main Menu
BANGKOK PORTAL


2558

การดำเนินการของมิติที่ 2
ตัวชี้วัดที่  2.2 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean

กระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร


(update 1 ต.ค. 57)
ผู้ชม 813 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น