Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำซอยร่วมฤดี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำซอยร่วมฤดี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด