Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางในการจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารรายบริษัท ทับทิมทร จำกัด และอาคารรายบริษัท ลาภประทาน จำกัด โดยวิธีคัดเลือก ฝ่ายโยธา