Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ รับสมัครงาน

สำนักงานเขตปทุมวัน มีกำหนดย้ายที่ทำการอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน ไปยังที่ทำการสำนักงานเขตปทุมวันแห่งใหม่ชั่วคราว ณ อาคารไทยยานยนตร์ฯ (update 23 เม.ย. 58)(update 23 เม.ย. 58)