Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ รับสมัครงาน

สำนักงานเขตปทุมวัน ของดการให้บริการของสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2558 (update 4 มิ.ย. 58)
สำนักงานเขตปทุมวัน จะย้ายที่ทำการไปเปิดให้บริการที่อาคารไทยยานยนตร์ ตั้งอยู่ที่ 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โดยของดการให้บริการของสำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2558 รวม 4 วัน
โทร. 0-2214-3004 ต่อ 6305-7 หรือ 6343
(update 4 มิ.ย. 58)