Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โรงเรียนวัดดวงแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง